ALEMDAR MUSTAFA PAŞA

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA

8 August 2017 0 By habip kurt

Alemdar Mustafa Paşa 1765 yılında Hotin’de dünyaya geldi. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa’dır. Önce Yeniçeri Ocağına intisap etti. Daha sonra Rusçuk’ta hayvancılık ve ziraatla işiyle meşgul oldu . Bu sırada yörenin en güçlü ayanı olan Tirsinkli İsmail Ağa’ya hizmet etti. Rumeli ayanlarından asi Pazvandoğlu’na karşı verilen mücadelede gösterdiği başarılar üzerine yüksek rütbeler alarak ismini duyurmaya başlayan Alemdar Mustafa Paşa, Pazvandoğmu’nun, önde gelen adamlarını ele geçirmesi üzerine, kapıcıbaşılık rütbesine yükseltildi. Tirsinkli İsmail Ağa’nın ani ölümü, Alemdar Mustafa Paşa’nın hayatında bir dönüm noktası oldu. Rusçuk’a gelen Alemdar Mustafa Paşa “ayanlar ayanı” seçildi.

 

Merkezi hükümet, istemeyerek de olsa Tirsinki’nin kontrolündekinden daha büyük bir  alanı, onun hakimiyetine vermek zorunda kaldı. Aynı yıl başlayan Osmanlı-Rus muharebesinde Alemdar Mustafa Paşa çok büyük faydalarlar gösterdi. Bu sırada çıkan Kabakçı Mustafa isyanı sonunda, birçok ıslahata imza atmış olan Sultan Üçüncü Selim tahttan indirilerek, yerine Sultan Dördüncü Mustafa çıkarıldı. Alemdar Mustafa Paşa bu isyana karşı çıktı. Sultan Üçüncü Selim’in öldürüleceğini haber alan Alemdar Mustafa Paşa, alelacele İstanbul’a gitti. Ancak Sultan Dördüncü Mustafa’nın emri ile eski padişah Sultan Üçüncü Selim katledildi. Bu sırada ancak Şehzade Mahmud kurtarılabildi ve tahttan indirilen Sultan Dördüncü Mustafa’nın yerine tahtta geçirildi.

Bu arada sadrazam seçilen Alemdar Mustafa Paşa, ilk iş olarak Sultan Üçüncü Selim’in katillerinin cezalandırılmasını sağladı. Alemdar Mustafa Paşa’nın dört ay süren sadrazamlığı sırasındaki en önemli faaliyetleri Sened-i İttifak’ı imzalatması ve kaldırılmış olan Nizam-ı Cedid’in yerine Sekban-ı Cedid askeri ocağını kurması oldu. Her şeye hakim görünen Alemdar Mustafa Paşa, tedbiri elden bırakmak ve yeniçeri tehlikesini küçümsemek gibi iki ve önemli büyük hata yapınca, 15 Kasım 1808 gecesi büyük bir isyan çıktı. Alemdar Mustafa Paşa, kuşatılan köşkünde mahsur kaldı. Yardımın da gecikmesi üzerine umudu kalmayan Alemdar Mustafa Paşa, cephaneliği ateşe vererek, hem kendisinin hem de isyancıların bir kısmının ölümüne yol açtı. Cesedi hainler tarafından Yedikule dışında bir kuyuya atılan Alemdar Mustafa Paşa’nın, kemikleri Yeniçeri Ocağının kapatılmasından sonra oradan çıkartılarak Yedikule surları civarına gömüldü. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra da Zeyneb Sultan Camii haziresine defnedildi.