Press "Enter" to skip to content

Posts published by “habip kurt”

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA

Alemdar Mustafa Paşa 1765 yılında Hotin’de dünyaya geldi. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa’dır. Önce Yeniçeri Ocağına intisap etti. Daha sonra Rusçuk’ta hayvancılık ve ziraatla…

ALİ KUŞÇU(1403-1474)

Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematikde uzmanlaşmıştır .Babası Timur’un torunu…