SELAHADDİN EYYUBİ

Tam adı ‘El-Melik el-Nasır Ebu’l Muzaffer Selahaddin Yusuf bin Necmeddin Eyyub’ olan Selahaddin Eyyubi 1138’de bugün Irak Sınırları içerisinde kalan Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Selahaddin Eyyubi Suriye ve Mısır’ın Sultanı Eyyubi hanedanlığının kurucu   olan büyük bir hükümdardır. 2 Ekim 1187’de yapılan hittin muharebesi ile harçlıların elinde olan kudusü alarak 88 yıllık hristiyan egemenliğine son […]

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA

Alemdar Mustafa Paşa 1765 yılında Hotin’de dünyaya geldi. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa’dır. Önce Yeniçeri Ocağına intisap etti. Daha sonra Rusçuk’ta hayvancılık ve ziraatla işiyle meşgul oldu . Bu sırada yörenin en güçlü ayanı olan Tirsinkli İsmail Ağa’ya hizmet etti. Rumeli ayanlarından asi Pazvandoğlu’na karşı verilen mücadelede gösterdiği başarılar üzerine yüksek rütbeler alarak ismini […]

ALİ KUŞÇU(1403-1474)

Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematikde uzmanlaşmıştır .Babası Timur’un torunu olan Uluğ Bey’in doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lâkabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir.dönemin  önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır . Ali Kuşçu Semerkand’dan ayrılmış ve […]

SON OSMANLI PADİŞAHI MEHMET VI VAHDETTİN (1861-1926)

  Padişahlarının 36.’sı ve sonuncusudur. Abdülmecit’in en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi’ nin intiharı üzerine, 1916’da veliaht oldu, ağabeyisi V.Mehmet Reşat’ın ölümü üzerine 1918’de tahta geçti. Vahdettin Ülkeyi İşgalden Kurtarma Planı Sultan Vahdettin Han, ülkenin kurtuluşunun işgal altındaki İstanbul’dan gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını biliyordu ve bu sebeple işgalci güçlere karşı Anadolu’da teşkilatlanmaya karar verdi. […]

PİRİ REİS(Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani)

Piri Reis, 1465 doğumlu, 1465 yılında Karaman’da, Hacı Ali Mehmed‘in oğlu ve Türk denizciliği ekolünün ustası olarak bilinen, Karaman’lı Kemal Reis‘in yeğeni olarak dünyaya gelen Piri Reis’in asıl adı, Muhiddin‘dir Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınan, Osmanlı denizcisi, kaptanı ve kartografı. 1499 – 1502 yıllarında Osmanlı Donanması’nın, Venedik Donanması’na karşı […]