Sultan II.Abdülhamid Han’ın Halası

  Vaktiyle bütün İstanbul, servetini hayır yolunda harcayan Âdile Sultan’ı hayırla anardı. Beş padişah zamanında da hayatına devam etmiş, çok acılar yaşamış, ama metanetini hiç kaybetmemiş bu hanımefendi şairin adı bugün eski mekânlarda yaşamaya devam ediyor.. Âdile Sultan Hababam Sınıfı’nın çekildiği Kandilli’deki sarayı şimdilerde düğün gibi aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Çamlıca’daki sayfiyesi vefatından sonra yetimhane olarak kullanıldı. Hâlihâzırda […]

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA

Alemdar Mustafa Paşa 1765 yılında Hotin’de dünyaya geldi. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa’dır. Önce Yeniçeri Ocağına intisap etti. Daha sonra Rusçuk’ta hayvancılık ve ziraatla işiyle meşgul oldu . Bu sırada yörenin en güçlü ayanı olan Tirsinkli İsmail Ağa’ya hizmet etti. Rumeli ayanlarından asi Pazvandoğlu’na karşı verilen mücadelede gösterdiği başarılar üzerine yüksek rütbeler alarak ismini […]

ALİ KUŞÇU(1403-1474)

Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematikde uzmanlaşmıştır .Babası Timur’un torunu olan Uluğ Bey’in doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lâkabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir.dönemin  önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır . Ali Kuşçu Semerkand’dan ayrılmış ve […]

SON OSMANLI PADİŞAHI MEHMET VI VAHDETTİN (1861-1926)

  Padişahlarının 36.’sı ve sonuncusudur. Abdülmecit’in en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi’ nin intiharı üzerine, 1916’da veliaht oldu, ağabeyisi V.Mehmet Reşat’ın ölümü üzerine 1918’de tahta geçti. Vahdettin Ülkeyi İşgalden Kurtarma Planı Sultan Vahdettin Han, ülkenin kurtuluşunun işgal altındaki İstanbul’dan gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını biliyordu ve bu sebeple işgalci güçlere karşı Anadolu’da teşkilatlanmaya karar verdi. […]

İSRAİL’DE ‘HARF İNKİLABI’ YAPTI

Harf İnkilabı modern zamanlarda iki önemli medeniyet merkezinde kendi iradesiyle gerçekleşti.Biri ,İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi olan Türkiye‘de diğeri de Yahudi medeniyeti adına İsrail‘de.1948’de kurulduktan sonra İsrail’de hemen bütün Yahudiler Latin alfabesini bildikleri halde ve çok azı İbrani harflerini okuyup yazabildiği halde,2 bin yıl önceki İbrani alfabesine geri döndü.Bizim ileri medeniyetin sembolü olarak addettiğimiz Latin […]

PİRİ REİS(Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani)

Piri Reis, 1465 doğumlu, 1465 yılında Karaman’da, Hacı Ali Mehmed‘in oğlu ve Türk denizciliği ekolünün ustası olarak bilinen, Karaman’lı Kemal Reis‘in yeğeni olarak dünyaya gelen Piri Reis’in asıl adı, Muhiddin‘dir Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınan, Osmanlı denizcisi, kaptanı ve kartografı. 1499 – 1502 yıllarında Osmanlı Donanması’nın, Venedik Donanması’na karşı […]

Milli Şuur nedir ?

Millî şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya hem de düşünceye dayanan millî şuur, bir milletin mânevî kuvvetlerinden en önemlisidir. Milletlerin hayatını koruyan dört savunma hattından en geride olanı yâni sonuncusu ve en mühimi millî şuurdur. İnsan uzviyetinin akciğer, karaciğer, kalp ve beyin nasıl dört önemli organı ise, bir milletin de ordu, bağımsızlık, […]

EMEVİLERİN KARAMANOĞLU MEHMED BEYİ ABDÜLMELİK BİN MERVAN FATİH ERKOÇOĞLU’nun kaleminden,

İlk bastırdığı paralarda kendi resmine de yer verdiği görülen Abdülmelik’in para reformu ile üzerinde Kur’ân-ı Kerim’den   ayetlerin yer aldığı ilk müstakil İslâm dinarları bastırılır. Bu da Bizans’a açık bir meydan okumadır.   FATİH ERKOÇOĞLU‘nun kaleminden,   Emevi devletinde adından en çok söz ettiren, aynı zamanda en çok da merak uyandıran kişiden söz edeceğiz bu […]

NEREDEN BAŞLAMALI ?

Şanlı tarihimizi sadece 21.yüzyıla veya bir önceki devre sığdırmak. Dünya’nın çeşitli yerlerinde canlarını hiçe saymış olan, aziz milletimize ihanetten başka bir şey olamaz. Ve biz bugün,  bu nedenleri çözümlenmesi gereken bir ” şifre ” olarak gördüğümüz için yarına doğru çıktığımız yolda,  geçmişi yanımıza “azık” olarak  almaya ant içmiş… Aziz Türk milletinin, deli yürekli genç fertleriyiz… […]

Hz.Ömer ve Cinlerin İmana Davet Ettiği Sahabe

   Bir gün bir cümle dudaklarından döküldü Hz.Ömer’in ”Onu öyle zannediyordum dedi.Bunun ne anlama geldiğini kimse anlayamadı,nedenini de soran olmadı.Sezgi ve öngörüyle söyledikleri doğru çıkıyordu genellikle.Bir gün bir yerde oturuyordu, önünden yakışıklı bir adam geçti. Orada bulunanlardan biri Halife’ye ”Ey müminleri reisi bu geçen adamı tanıyor musun?” dedi. ”Kimdir?” ”Garib oğlu Sevad,hani cininin Allah’ın elçisinin […]